كورلا : سۇس يامغۇر يېغىپ،كىيىن ئوتتۇرھال يامغۇرغا ئايلىنىدۇ,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 24سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 18سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 4بالدىن 5بالغىچە
قاراشەھەر : سۇس يامغۇر يېغىپ،كىيىن ئوتتۇرھال يامغۇرغا ئايلىنىدۇ,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 24سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 13سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
خېجىڭ : ئازراق يامغۇر ياغىدۇ ,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 23سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 13سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
خوشۇت : سۇس يامغۇر يېغىپ،كىيىن ئوتتۇرھال يامغۇرغا ئايلىنىدۇ,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 24سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 12سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
باغراش : سۇس يامغۇر يېغىپ،كىيىن ئوتتۇرھال يامغۇرغا ئايلىنىدۇ,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 24سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 13سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
بۈگۈر : ئازراق يامغۇر ياغىدۇ ,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 23سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 13سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
لوپنۇر : سۇس يامغۇر يېغىپ،كىيىن ئوتتۇرھال يامغۇرغا ئايلىنىدۇ,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 26سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 15سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
چەرچەن : ھاۋا تۇتۇق ,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 28سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 18سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
چاقىلىق : ھاۋا بۇلۇتلۇق ,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 29سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 17سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 4بالدىن 5بالغىچە
تىكەنلىك : ھاۋا بۇلۇتلۇق، ئازراق يامغۇر ياغىدۇ,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 28سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 17سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 4بالدىن 5بالغىچە
ئوتتۇرا تارىم : ھاۋا بۇلۇتلۇق، ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 29سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 18سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 4بالدىن 5بالغىچە
بايىنبۇلاق : ئازراق يامغۇر ياغىدۇ ,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 12سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 1سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
بالغۇنتاي : ئازراق يامغۇر ياغىدۇ ,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 17سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 6سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
تىمىنگۈەن : سۇس يامغۇر يېغىپ،كىيىن ئوتتۇرھال يامغۇرغا ئايلىنىدۇ,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 23سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 16سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 4بالدىن 5بالغىچە